O ženách a mužoch

O ideálnom mužovi a ideálnej žene.
 

Na motívy hry Z.Podskalského
Myšlienka a dramaturgia: Samuel O’Bobrow
Scenár a réžia: J.Janíček
Kostýmy: B.Janíčková
Hrajú: B.Kráľová, K.Nemcová, Z.Úradníčková, J.Janíček

O ideálnom mužovi a ideálnej žene. O čakaní na príchod milovanej osoby. O opúšťaní a schádzaní. O pravej láske. O zatváraní kufru, varení držkovej polievky a volebnom práve. O púšťaní plynu, trávení a strieľaní do hlavy. O otváraní škatuľky cigariet. O zbieraní známok, plazov a varení fašírky z hada. O radostnej starobe…

Prosto: O ženách a mužoch.

…veľa, ale určite nie všetko.

Poznámky Samuela O'Bobrowa - O ženách a mužoch

Zdeněk Podskalský napísal svoju komédiu pre dvojicu Janžurová – Kopecký. S.O’Bobrow pôvodné prevedenie nevidel. Vystúpenia neprofesionálnych zoskupení ho inšpirovali, ale našiel aj skryté úskalia inscenácie, ktoré nevidel ani autor Podskalský. Kľúčovým momentom bola veta keď „on“ hovorí: „Zastávám názor, že žena potřebuje minimálně tři různé muže, aby měla pocit, že má jednoho dokonalýho.“ Túto myšlienku pohlavne otočil a zistil, že to isté platí aj pre muža. A tak dal „jemu“ tri rôzne ženy. Ktoré zasa naopak (v ponímaní S.O’Bobrowa) pochopili, že nepotrebujú žiadneho muža na to, aby boli šťastné. Tým dostala hra menej sladký záver, ktorý ju zároveň posunul viac k nadčasovosti.

Lunetrdláci oslovili S.O’Bobrowa v súvislosti s blížiacim sa jarmokom uprostred leta. Nevedelo sa čo hrať, s kým a ako. Našťastie teraz nebolo treba na jarmočný plagát ani názov novej hry. A tak sa všetko vyvíjalo priebežne. Pôvodne zamýšľaná zostava 1+1, bola nahradená zostavou 1+2, ale po konzultácii so S.O’Bobrowom bola oslovená dodatočne tretia členka súboru a hra dostala podobu 1+3, v ktorej bola úspešne odpremiérovaná 21.9.2018.

Ochutnajte aj naše ďalšie predstavenia!

Porcie pre dospelých plné štipľavého humoru a jemne osolené slzami smiechu.

Kontakt

Telefón

Mgr. Barbora Janíčková, mobil: 0903 528 791

Adresa reštaurácie

Občianske združenie LUNETRDLO Ľupčianske netradičné divadlo, 032 15 Partizánska Ľupča 634