FOAJÉ

Pár slov o tom, že čo sme si navarili,
to si aj zjeme!

Priatelia všetkých kravín, spojte sa!

Ľupčianske netradičné divadlo pôsobí na ochotníckej scéne už viac ako štvrťstoročie. Inscenuje výlučne texty Samuela O’ Bobrowa, prevažne humorného charakteru, ktoré prezentuje na početných súťažiach, prehliadkach i festivaloch, aj len tak – po blízkom i vzdialenejšom okolí.

Ako sme to uvarili

Na trhu divadelných úletov pôsobí LUNETRDLO od roku 1992. Boli nejaké skúsenosti, bolo javisko, boli ľudia a hlavne bola chuť. A dokonca bola aj historická príležitosť, lebo ľupčianske divadlo si pripomínalo 155 rokov od uvedenia prvej inscenácie. V repertoári sa za tie roky vystriedalo kadečo, ale až doposiaľ (snáď to nebude znieť veľmi sebavedome) striktne autorské inscenácie, či predstavenia „na motívy”.
Energiu, nespotrebovanú v oblasti „serióznej divadelnej tvorby“, si občas vymlátime v kabaretných tematických večeroch v štýle retro-unlimited-psycho. Pravidelne sme sa zúčastňovali na Kremnických gagoch, festivale Divadelná jar Jána Roháča, Divadelná chalupka Brezno, aj v sprievodnom programe na Scénickej žatve („LUPCASTORY“, „Divadelné miniatúry“). Ako hosť sme opakovane vystúpili aj na najvyššej prehliadke amatérskeho divadla v susedných Čechách, na Jiráskovom Hronove.
Pôsobíme po okolí blízkom aj vzdialenom (minule sme boli aj v Ružomberku). Prisudzujú nám zvláštnu „lunetrdlácku” poetiku. Nuž, asi ju naozaj máme a tak nejako sa jej raz humorne, inokedy možno vážnejšie držíme…

Divadelných hier

Predstavení

LUNETRDLO A MINETRDLO

Okrem dospeláckeho divadla existuje aj detská odnož zvaná MINETRDLO: (MIni NETRadičné divaDLO). Opakovane sa nám podaril postup na krajskú prehliadku. Trikrát sme sa preosiali súťažným sitom až na celoslovenskú úroveň (Žltá Ľalija – obrázky zo slovenského podsvetia, Príjemne krvavý podvečer, Rosencrantzová a Guildensternová sú už (prakticky) mŕtve). MINETRDLO účasťou na okresnej prehliadke bodovalo aj postupom do Žiliny. Dvakrát sme priniesli bronzový vavrín z celoštátnej prehliadke v Šali (Múdri Maťko a hlupáci a Tvorivá dramatika).