LUNETRDLO

ĽUpčianske NETRadičné divaDLO
Výživné a ľahko stráviteľné divadlo!

PODPORÍTE NAŠE DIVADLO 2% Z DANE?

 

Vyplňte, prosím, priložené tlačivá Finančnej správy platné pre zdaňovacie obdobie 2018. Zamestnanci, ktorí chcú venovať 2% musia pri poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2018 použiť len tieto tlačivá, pričom najneskôr do 15. 02. 2019 musia požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (ten je to na požiadanie povinný urobiť). Z neho zamestnávateľ vydá Potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania (najneskôr do 15.4.2019) a následne zamestnanec vyplní Vyhlásenie, v ktorom uvedie údaje o prijímateľovi:

IČO: 37905571
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno – názov: OZ LUNETRDLO
Sídlo – ulica: Partizánska Ľupča
Súpisné/orientačné číslo: 634
PSČ: 032 15
Obec: Partizánska Ľupča

Obe vyplnené, potvrdené a podpísané tlačivá je nevyhnutné odovzdať svojmu správcovi dane najneskôr do 30.4.2019.

Kontakt na reštauráciu:

Telefón

Barbora Janíčková, mobil: 0903 528 791

ADRESA REŠTAURÁCIE

Občianske združenie LUNETRDLO
Ľupčianske netradičné divadlo
032 15 Partizánska Ľupča 634

 

Rozhliadnite sa u nás!

Snažíme sa o netradičné spracovanie divadelných pokrmov. Aby si divák tak či onak odniesol niečo, čo potrvá dlhšie ako tri dni, počas ktorých mu ešte môže dôjsť, čo vlastne skonzumoval.
Pokojne sa rozhliadnite po našej budove a nakuknite za dvere foajé, detského kútika alebo aj…do špajze!

Coffee Bean

DETSKÝ KÚTIK

… a priľahlých  miestností ako aj výber personálu a manuál správania pochádza od Samuela O’Bobrowa!

Coffee Bean

KUCHYŇA

Príprava všetkých jedál sa striktne riadi podrobnými postupmi podľa Samuela O’Bobrowa!

Coffee Bean

ŠPAJZA

Všetky ingrediencie (aj tie po záruke) uskladňujeme podľa tradičných skúseností Samuela OBobrowa!