KUCHYŇA

PODĽA SAMUELA O’BOBROWA

Poznámky k životu a dielu Samuela O’Bobrowa

(čítaj semjuel ou boubrou)

Samuel O'Bobrow a Bezčasovosť

U 99% diel S. O’Bobrowa nie je uvádzaný dátum. Dátum a hodiny totiž neuznáva. Tvrdí, že umelec žije nadčasovo, rovnako ako časovo ale aj podčasovo. Jeho drámografiu len veľmi opatrne môžeme usporiadať na základe niektorých náznakov a odkazov v jeho hrách. Sám umelec neuvádza ani dátum svojho narodenia. Tvrdí, že sa vlastne nenarodil, rovnako ako ani neumrel.
Určite nechce byť „večne žívý“, aby to nezaváňalo Červeným námestím. Vo svojej hre „Zvlhnutý piesok v presýpačkách“ (kde rieši fenomén zastaveného času) k tomu autobiograficky poznamenáva: „ Ja ani nežijem. Ja som sa len vyskytol“

Samuel O'Bobrow O ženách a mužoch

Zdeněk Podskalský napísal svoju komédiu pre dvojicu Janžurová – Kopecký. S.O’Bobrow pôvodné prevedenie nevidel. Vystúpenia neprofesionálnych zoskupení ho inšpirovali, ale našiel aj skryté úskalia inscenácie, ktoré nevidel ani autor Podskalský. Kľúčovým momentom bola veta keď „on“ hovorí: „Zastávám názor, že žena potřebuje minimálně tři různé muže, aby měla pocit, že má jednoho dokonalýho.“ Túto myšlienku pohlavne otočil a zistil, že to isté platí aj pre muža. A tak dal „jemu“ tri rôzne ženy. Ktoré zasa naopak (v ponímaní S.O’Bobrowa) pochopili, že nepotrebujú žiadneho muža na to, aby boli šťastné. Tým dostala hra menej sladký záver, ktorý ju zároveň posunul viac k nadčasovosti.

Lunetrdláci oslovili S.O’Bobrowa v súvislosti s blížiacim sa jarmokom uprostred leta. Nevedelo sa čo hrať, s kým a ako. Našťastie teraz nebolo treba na jarmočný plagát ani názov novej hry. A tak sa všetko vyvíjalo priebežne. Pôvodne zamýšľaná zostava 1+1, bola nahradená zostavou 1+2, ale po konzultácii so S.O’Bobrowom bola oslovená dodatočne tretia členka súboru a hra dostala podobu 1+3, v ktorej bola úspešne odpremiérovaná 21.9.2018.

Fotogaléria zo života Samuela O’Bobrowa

(čítaj semjuel ou boubrou)

Samuel O'Bobrow

a jeho publikum počas krátkej dovolenky na severnom póle.

Samuel O'Bobrow

v publiku počas baseballového zápasu Yankees.

Samuel O'Bobrow

počas jeho krátkeho pôsobenia v armáde.

Samuel O'Bobrow

pri nástupe na úspešnú plavbu Titanicom

Samuel O'Bobrow

na prechádzke ulicami jeho obľúbeného mesta.

Samuel O'Bobrow

a rady čakajúcich pred jeho svetoznámou reštauráciou.

Samuel O'Bobrow

počas výberu dreva do kuchyne jeho známej reštaurácie.

Samuel O'Bobrow

spolu s rodinou pri západe slnka