Hamleta

A čo tak zrekonštruovať dej? Alebo vymenovať postavy?

Osoby a obsadenie:

Rosencrantzová, spolužiačka Hamlety: Stanislava Mojšová
Hamlet (otec Hamlety),Claudius (Hamletov brat): Jakub Janíček
Guildensternová, spolužiačka Hamlety: Alžbeta Kráľová / Martina Hošalová
Gertrúda (matka Hamlety), Learta (dcéra Polónia): Martina Hošalová
Hamleta: Monika Hubová
Reportérka Horácia:Eliška Adamčiaková
Scéna, kostýmy:Barbora Janíčková
Technická spolupráca: Katarína Cevarová
Dramaturgia, scenár, réžia: Jaroslav a Jakub Janíček

Byť a či nebyť? Výrok z divadelných výrokov najvýrokovejší a autor zo známych najznámejší. Kto by nepoznal meno Shakespeare? A mnohí určite aj meno Hamlet? A predsa, kto pozná Hamleta? Žeby ten zadumaný mládenec s lebkou v ruke, kladúci si tú notoricky známu otázku? A čo tak zrekonštruovať dej? Alebo vymenovať postavy? Asi by nastal problém aj u mnohých znalcov divadla. Možno aj preto, že túto klasiku možno hrať na 100 spôsobov, 100krát inak a o 100 veciach.
Čo tak, keď ju vyrozprávajú dve, v originále vedľajšie postavy? A čo keď Hamlet nebude mladý princ, ale mladá dedička mocnej rodinnej firmy L.C.nor? A z Ofélie bude Ofélio a Horatia bude reportérka. A čo keď starý Hamlet… a čo keď… to celé trochu poprehadzujeme a namiesto neveršovaného originálu to bude v rýmoch? …bude to vôbec Hamlet?
W.Shakespeare a jeho HAMLET:
Dánsky kráľ Hamlet náhle zomiera. Jeho brat Claudius sa ujíma vlády a berie si za manželku Gertrúdu – vdovu po zomrelom kráľovi. Na hradbách hradu Elsinor sa objaví duch mŕtveho kráľa a oznamuje svojmu synovi Hamletovi, že bol zákerne otrávený práve Claudiom. Hamlet chce otca pomstiť a predstiera, že sa zbláznil. O jeho tajomstve vie iba najlepší priateľ Horatio. Claudius, matka Gertrúda a radca Polonius nevedia, či príčinou pomätenia je smrť otca alebo nešťastná láska k Poloniovej dcére Ofélii. Na Elsinor prichádzajú bývalí Hamletovi spolužiaci Rosencrantz a Guildenstern. Privedú aj potulných hercov a odohrá sa známa scéna „divadlo v divadle“. Hamlet zinscenuje podobnú drámu bratovraždy, akú spáchal Claudius. Udalosti dostávajú spád. Hamlet omylom zabije Polonia a Claudius ho odosiela do Anglicka v sprievode spolužiakov Rozencrantza a Guildensterna. Hamlet však cestou sfalšuje príkazy na vlastnú likvidáciu a uniká späť na Elsinor. Nešťastná Ofélia zatiaľ spácha samovraždu. Z Francúzska sa vracia jej brat Laertes a nachádza mŕtvu sestru aj otca Polonia. Jeho túžbu po pomste využije Claudius a zorganizuje známy záverečný súboj v šerme medzi Hamletom a Laertom. Hroty kordov sú otrávené, vo víne je jed a česť je poprepletaná tou najhnusnejšou podlosťou. Všetko končí inak, ako si aktéri želali. Z poľského ťaženia sa vracia nórsky princ a najbližší dedič Fortinbras. Horatio konečne môže odhaliť celú pravdu o Elsinore. Rosencrantz a Guildenstern medzitým dorazili bez Hamleta do Anglicka.

Ochutnajte aj naše ďalšie predstavenia!

Porcie nachystané v detskom kútiku

Kontakt na reštauráciu:

Telefón

Barbora Janíčková, mobil: 0903 528 791

ADRESA REŠTAURÁCIE

Občianske združenie LUNETRDLO
Ľupčianske netradičné divadlo
032 15 Partizánska Ľupča 634